Verwalten von Microsoft SQL Servern Schulung

Haupt-Reiter

Kurs Code

3033

Dauer

21 Stunden (usually 3 days including breaks)

Voraussetzungen

Allgemeine Computerkenntnisse und Windows Betriebssystem.

Überblick

Szkolenie skierowane do administratorów, projektantów i programistów baz danych.

Cele szkolenia:

 • zdobycie i ugruntowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych
 • poznanie składni i wykorzystania języka SQL do pobierania i modyfikowania danych
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa w bazie danych
 • wykorzystanie elementów zaawansowanych (replikacja, automatyzacja, BI)
 • wykorzystanie możliwości Microsoft SQL Server do tworzenia złożonych raportów i rozwiązań dla programistów

Schulungsübersicht

Podstawowe wiadomości o bazach danych

 • Bazy plikowe, bazy Client/Server
 • Systemy zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS)

Wersje SQL Server i różnice między nimi

 • Express, Standard, Enterprise
 • Workgroup, Mobile , Developer

Narzędzia SQL Server

 • SQL Server Management Studio
 • SQL Server Agent

Usługi w SQL Server

 • Database Services
 • Analysis Services
 • Reporting Services
 • Intergration Services

Bazy systemowe

 • Master
 • Model
 • Msdb
 • Tempdb
 • Distribution
 • Resource      

Tworzenie bazy danych

 • Pliki bazy i ich lokalizacja
 • Rozmiar plików oraz ich przyrost
 • Partycjonowanie tabel 

Język modyfikacji danych (DML)

 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE

Język definicji danych (DDL)

Projektowanie tabel

 • Kolumny i atrybuty
 • Określenie typu danych
 • Indeksy i klucze

Indeksy

 • Clustered Indexes
 • Non-Clustered Indexes
 • REBUILD vs. REORGANIZE 

Tworzenie aplikacji bazodanowych

Programowanie po stronie serwera

 • Procedury
 • Widoki
 • Funkcje
 • Wyzwalacze

Modele odtwarzania

 • Simple
 • Full
 • Bulk logged

Kopie bezpieczeństwa

 • Pełna kopia bazy danych
 • Przyrostowa kopia bazy danych
 • Kopia dziennika transakcyjnego

Strategie kopii zapasowych

 • Strategia pełnych kopii bazy danych
 • Strategia pełnych kopii i dziennika transakcyjnego
 • Strategia przyrostowych kopii bazy danych
 • Strategia kopii plików bazy danych

Podstawy bezpieczeństwa i administracji SQL Server

Automatyzacja

 • Maintenance Plan

Podstawy bezpieczeństwa i administracji SQL Server

 • Tworzenie kont
 • Konto SA
 • Role Serwerowe
 • Role bazodanowe
 • Schematy

Wysoka dostępność

 • Log Shipping
 • Database Mirroring
 • Server Clustering

Replikacja

 • Replikacja migawkowa (Snapshot Replication)
 • Replikacja transakcyjna (Transactional Replication)
 • Replikacja przez scalanie (Merge Replication)

Monitorowanie aktywności SQL Server

 • SQL Server Profiler

Upgrade

 • In-Place vs. Migracja
 • Service-Pack
 • Cluster

Best Practices

 


Öffentlicher Klassenraum Öffentlicher Klassenraum
Teilnehmer aus verschiedenen Organisationen. Die Themen können hier nicht angepasst werden.
Von 3330EUR
(68)
Privater Klassenraum Privater Klassenraum
Die Teilnehmer sind aus einem Unternehmen. Externe Teilnehmer sind nicht erlaubt. Der Kurs ist speziell auf eine Gruppe zugeschnitten, Die Themen werden genau auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt.
Privater Fernkurs Privater Fernkurs
Der Anleiter und die Teilnehmer befinden sich an unterschiedlichen Orten und kommunizieren über das Internet miteinander.
Von 2680EUR
Angebot erfragen

Je mehr Teilnehmer, desto höher die Ersparnis pro Teilnehmer. Die Tabelle reflektiert den Preis pro Teilnehmer und dient zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Preise können jedoch abweichen.

Number of Delegates Öffentlicher Klassenraum Privater Fernkurs
1 3330EUR 2680EUR
2 2040EUR 1690EUR
3 1610EUR 1360EUR
4 1395EUR 1195EUR
Können Sie kein passendes Datum finden? Fordern Sie ein neues Kursdatum an >>
Zu teuer? Schlagen Sie einen Preis vor >>

Verwandte Kategorien


Kommende Kurse

OrtSchulungsdatumKurspreis (Fernkurs / Schulungsraum)
BaselMo, 2017-03-13 09:302680EUR / 3330EUR
ZürichMo, 2017-03-13 09:302680EUR / 3330EUR
BernMo, 2017-03-27 09:302680EUR / 3330EUR

Spezialangebote

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

EINIGE UNSERER KUNDEN